Aquatic worm

Name(required) Email(required) Website Message

Ceiba pollen

Name(required) Email(required) Website Message

Mite

Daniela Cafaggi(required) cafaggilms@gmail.com(required) Website Message Name(required) Email(required) Website Message Name(required) Email(required) Website Message

EDEN SCIENCE CLUB – FOLDSCOPE – TRAINING- MUTHUPATTI, MADURAI.

காலண்டு தேர்வு முடிந்துவிட்டது. விடுமுறையில் மடிப்பு நுண்ணோக்கி கொண்டு ஒரு செயல்பாடு செய்யலாம் என்று முடிவு செய்யப்பட்டது. அதன் அடிப்படையில் நேற்று மடிப்பு நுண்ணோக்கி பயிற்சி கிளப் உறுப்பினர்களுக்கு வழங்கப்பட்டது. ஏற்கனவே இதில் பரிட்சயம் என்பதால் வெகு விரைவாக கற்றுக்கொண்டனர். 

Textbooks to Hands on Experience through Flodscope

PUC Kamasamudram, Karnataka 1st year students explored about the different types of cells using Fold scope. They were really surprised to see the check cells, plant cells under the fold scope. 2nd year batch students curiously observed the Mosquito, and pond water samples. They studied upto 10th std science, but they never used a Microscope….

ஈடன் சைன்ஸ் கிளப் காலாண்டு செயல்பாடு

காலாண்டு தேர்வு நடைபெற்றுக்கொண்டிருக்கிறது. இனியன் அவனுடைய நண்பர்களோட இணைந்து கொண்டு மடிப்பு நுண்ணோக்கியை பயன்படுத்தி வருகிறான். ஊருக்குள் எடுத்துச் சென்று குழந்தைகளுக்கும் பெரியவர்களுக்கும் பார்ப்பதற்கு ஏற்பாடு செய்து வருகிறான். இதில் ஒரு வகை பிராஜெக்ட் செய்யலாம் என்று சொல்லியிருக்கிறான். எங்கள் ஈடன் சைன்ஸ் கிளப் உறுப்பினர்கள் இணைந்து இந்த பிராஜெக்டை முடிப்பது என்று முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. அவர்களின் கருத்துக் கேட்ப இந்த காலண்டு விடுமுறையை பிராஜெக்ட் செய்வது என முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.  

ciliates, polychaetes and my experience with the workshops :)

    hello everyone, During the workshop at IIT Mumbai I’d collected a sample of riccia from the walls and I found a variety of protozoans and nematodes in it along with polychaetes and flatworms as well! Everytime I foldscope a natural sample I’m just amazed by the fact that there really is a whole…

கடுகு இலை

இது இன்று இனியன் செய்த பதிவு. வீட்டுத்தோடத்தில் கடுகு விதைக்கப்பட்டுள்ளது. அதன் இலை புதினா போல் இருந்தது. அதை எடுத்து மடிப்பு நுண்ணோக்கியில் வைத்து பார்க்கலாம் என்று சொன்னான். நான் ஒரு இலையை கொடுத்தேன். அதனை பதிவு செய்தான். கடுகு இலைக்கும், புதினா இலைக்கும் பெரிய வித்தியாசம் இருப்பதாக கூறினான். புதினா இலை எங்கேடா பதிவு செய்தாய் என்று கேட்டேன். அதெல்லாம் போன வருடமே பதிவு செய்து பார்த்துவிட்டேன் என்றான். அற்புதமான பதிவு இது. இதற்கு முன்…

Line drawn using a ball point pen

Ball of a ball point pen sometimes leaves some gap in the centre because of which single line appears as two lines under the Foldscope. The gap is so small that it is not visible when we write on paper.

How to use Foldscope in the History Classroom

Two History teachers from Maharashtra, India had Foldscope and they wanted to use it in their class. I’m writing this post to explain how history and science education are similar and how tools like Foldscope needed in history and science classrooms. I’m using task used in the following video by Young Historians as an example:…

Insect wing ( alates, flying ants)

Hi, Today I observed a piece of wing. I found only the wing part in our campus, I guess its of mostly of Flying ant. It was slightly damaged, but when observed through Foldscope gave a fine view. Enjoyed using foldscope. Now i plan to study patterns in different insect wings. Thank You Manu Sir…

கொசுவின் கூட்டுகண்கள் – இனியனின் பதிவு

நேற்று இரவு இனியன் தன்னுடைய மடிப்பு நுண்ணோக்கியில் கொசுவின் கூட்டுக் கண்களையும் இறகுகளையும் பதிவு செய்தான். அதன் உடல் சிதைந்து போனதால் மற்றவற்றை முழுயையாக அவனால் பதிவு செய்ய முடியவில்லை என்றான். மீண்டும் இதே போன்று மற்ற பாகங்களையும் பதிவு செய்வேன் என்று சொல்லியிருக்கிறான். தொடர்கிறது அவன் முயற்சி.  

Glycyphagus in the house

This is my first post at microcosmos. I happen to attend the workshop for teachers by Dr Manu at IIT mumbai and was overwhelmed by this scientific tool. After reaching home I demonstrated the arrangement and use of foldscope to our students and they were  amazed . They were eager to make their own slides…

மும்பையில் மடிப்பு நுண்ணோக்கிப்பயிற்சி – 1

மும்பை மடிப்பு நுண்ணோக்கிப் பயிற்சி-1 2017 ஆகஸ்ட் 28,29 ஆகிய தேதிகளில் ஸ்டான்போர்ட் பல்கலைகழக பேரா. மனுபிரகாஷ் முன்னிலையில் இந்திய அரசின் DBTன் பெரும் முயற்சியில் இந்திய அளவில் புதிய அற்புத கண்டுபிடிப்பான மடிப்பு நுண்ணோக்கியின் மேம்படுத்தப்பட்ட வடிவமைப்பில் பயிற்சி மும்பையில் ஆசிரியர்கள், மாணவர்கள் மற்றும் விஞ்ஞா னிகளுக்கு வழங்கப்பட்டது. இந்த பயிற்சி முகாமில் நான் கலந்து கொண்டது பெருமையளிக்கிறது. மேலும் நான் இந்த பயிற்சியில் நான் கலந்து கொள்வதற்கு மிப்பெரிய விஞ்ஞானிகள் பலரும் மெனக்கிட்டது உண்மையிலேயே…

Worm observed using dark field microscopy technique

My greetings to all. This is my first post after attending the workshop at IIT Bombay, which was exploratory,educating and fun filled as well. My mother was cutting these vegetables when she found out the worm in one of them. I checked it under my new foldscope in the process damaging it a bit. The…

    Hello everyone! It was a great experience at the foldscope workshop and quite great to get to know about such a device. I call it as ATM (Any-Time Microscope). The specimen observed is that of mosquito larva (probably Aedes) that I picked up from plant pots at home and placed in a cavity…

Staying healthy is important

Health has been on my mind a lot recently. Self-care, in particular. What do I really need to be and stay healthy? I thought about this as I was lying pretty much in bed all day last week as I was sick with infections. Obviously, I need air to breathe. I need clean water to drink…

A bit of peacock feather- first experience

Tabernaemontana divaricata Foldscope view

Foldscope view of Tabernaemontana divaricata flower which was commonly known as Nandivardham in South India. I used the single petal of  Nandivardanam flower, I focoused it biy I have not seen anything in Flodscope in my first trail . In my second trail I got Amazing things in it. I have learnt a lesson through…

Rose pollen

Hi! These pictures were captured really long back..sorry for not posting earlier. Wanted to contribute in Lakshmi sir’s pollen data base. Macro picture of flower: Dry pollen: Petal: Happy Foldscoping~