வெண்டைகாய் பூ மகரந்தம்

நான் கோவிலுக்காக எங்க கிராமத்திற்கு போனேன். எங்கள் கிராமம் மதுரை காமராஜர் பல்கலைகழகத்தை அடுத்து உள்ளது. நாங்கள் சென்ற வழியில் வெண்டைகாய் காய்த்திருந்தது. அதில் ஒரு பூவை பறித்து மடிப்ப நுண்ணோக்கியில் பார்க்கலாம் என்று எடுத்துவந்து வீட்டில் பதிவு செய்தேன். இது என்னுடைய பதிவு. நான் மடிப்பு நுண்ணோக்கியில் பார்த்த தெளிவான பதிவு நகல் படத்தில் இல்லை. 

Leave a Reply