வெங்காயத் தோல்

இது முதின்ஸ் பதிவு. முதின்ஸ் தற்போது 9ம் வகுப்பு படித்து வருகிறாள். அவள் அறிவியல் பாடத்தில் வெங்காயத்தோல் எடுத்து எப்படி சிலேடு தயார் செய்வது. அதனை மைக்ராஸ்கோப்பில் வைத்து பார்ப்பது எப்படி, பார்த்தால் என்ன தெரியும் என்று இருந்ததை செய்து பார்க்கும் பிராஜெக்ட் கொடுக்கப்பட்டடிருந்தது. அதை ஒட்டி இதனை பதிவு செய்தாள்.

இனியனின் பதிவு

இனியன் கொண்டுவந்த  இரண்டாவது வண்ணத்துப்பூச்சியின் நிறம் மஞ்சள் நிறத்தில் இருந்தது. ஆனால் நுண்ணோக்கியில் வைத்து பார்த்தபோது அது பல வண்ணங்களில் மின்னியதை பார்க்க முடிந்தது. மேலும் வண்ணம் இல்லாத இடத்தில் இறகு ஒரு தண்ணீர் துளிகளை தொடர்ச்சியாக வரிசையாக வைத்தது போன்ற அமைப்பில் இருக்கிறது. இதனால் தான் அந்த வண்ண மாற்றம் தோன்றுகிதோ என்ற சந்தேகத்தை இனியன் கேட்டான். விளகம் தெரியும் என்றால் இங்கே பதிவிடுங்கள் அநேகர்தெரிந்து கொள்ள பயனுள்ளதாக இருக்கும்.

இனியனின் பதிவு – வண்ணத்துப்பூச்சி

இன்று இனியன் வரும்போது அவன் டப்பாவில் இரண்டு வண்ணத்துப்பூச்சிகளை கொண்டுவந்தான். அது இறந்து பல நாட்கள் இருக்கும். அதன் வண்ணங்கள் போய்விட்டன. சில இடங்களில் மட்டும் அங்கங்கே வண்ணங்கள் இருந்தன. அந்த இரண்டு வண்ணத்துப்பூசிகளின் இறகுகளின் வண்ணங்களையும். அமைப்பையும் மடிப்பு நுண்ணோக்கியில் பதிவு செய்தான். இது ஒரு வண்ணத்துப்பூச்சியின் இறகு.

comparison study of carrot and potato cells

I collected carrot and potato in the field near gudupalli. then i taken thin section cutting of carrot and potato.the arrangement of cells was mind blowing when iam observing through foldscope.

cells in beet root

when iam preparing hydrilla  plant cell slide. I got an idea that plant is made up of cells . I am interested to observe cells in beet root . After observing cells in beet root through foldscope it was amazing.

The World Changers Foldscope Education Projects 2014 & 2017

Dear Microcosmos Community, Greetings from Tioman Island, Malaysia. We are the members of The World Changers, a student-run Non-Profit Organization based in Seoul, Korea. We are thrilled about making our first posting at Microcosmos! Actually, in summer of 2014, as a part of our education project in Tanga, Tanzania, we were lucky to obtain twenty…

Head of a Stick ant from the Ecuadorian amazon

We are at Sani Lodge just north of the Napo  River.  This is flooded forest in the Amazon. I collected this ant from the underside of a large leaf of a tree that held the ant nest. The tiny ants were trying to build new nests under the leaf Sheltered from the rain #stine17

curiosity to see cheek cells

My name is N. Arun from ZPHS Daseganuru 9th class. when iam  listening animal cell class i was interested to see cheek cell. I was first confused how can  we see cheek cell through foldscope. After using foldscope i wondered and amazing that i  observed the cell wall ,cytoplasm and nucleus , nucleus which is…

Foldscoping from a boat – hello from NZ

I just started a collaboration with Plankton Planet; bringing microscopy on sail boats around the world. An incredible world of plankton – in every drop of the ocean. I will write more about this new work soon; but here is a few snapshots of what it felt like.  To get access to the plankton, you…

Our Latex experiments

We wondered what the white latex of a Ficus plant would look like under a Foldscope. Here is the experiment in 5 short videos Video 1/5: Latex in Ficus elongatus.   Video 2/5. We spread the latex onto the slide. We had two slides, one in which we really stirred the latex and the other…

First grains of sand

Black sand from a beach north of Auckland (volcanic green grain certainly olivine + “the cigar” certainly a spicule from urchin

Sand crab

Test image of a sad crab slide made by a student at Intel ISEF outreach day!

வண்ணத்துப்பூச்சியின் இறகு

படத்தில் காணப்படும் வண்ணத்துப்பூச்சியின் மூன்று வண்ண பகுதியிலும் இருந்து எடுக்கப்பட்ட பவுடர் போன்ற பகுதியின் வடிவங்கள்தான் இவை. இவை கோதுமை அரிசி போன்று காணப்படுகின்றன. மேலும் வண்ணங்கள் நேரில் பார்ப்பதற்கும் நுண்ணோக்கியில் பார்ப்பதற்கும் வேறுபடுகின்றன.

Hoja-ma-care: A Diagnosis of a Sick Leaf, Part 1

Hello Foldscope community! I always find fascinating discoveries through the Foldscope, and it seems like it is something new every time. However, I wanted to put a new challenge to myself and bore down further into a single research question, to push the limits of how far I can go with Foldscope and other DIY/frugal science…

Water Beetle, California, USA

Manu Prakash and his lab members gave an amazing demonstration of Foldscope at the California Academy of Sciences last week. At this event, Manu trapped a water beetle from a sample of water taken from a nearby pond (Golden Gate Park, San Francisco, CA, USA). In the video, which is narrated by Manu, you can…

Insect larva before and after mounting in Karo

I brought home some pond water a couple of weeks ago, but in the summer heat, the water turned anaerobic (smelling of H2S) and I hastily took some of the smelly water and to my delight saw this larva. I think it is definitely some Dipteran species, although which one I am not sure. I love…

More ticks.. 

After my last find of a beautiful tick on a beach (an unusual place I had thought); I have been spotting ticks almost everywhere.  My last post about ticks is here:  How ticks come for a ride?  This time, I was enjoying a lazy afternoon with my kids in my own grass backyard (Glenn Canyon,…

Should I eat this strawberry? 

I hate when food goes to waste. Just as a philosophical point; it seems so much effort was made to bring it to my door; and for one reason or another – my family can not consume it. So when I see my strawberry with a small white patch growing, it’s worth asking a question…

Bloody lice

This morning ….I came across a small spider in the carpet ….which was struggling to move some dust ……well just finished my final exams yesterday…….. finally I can explore again. Sorry PETA the spider threatened me ,this is self protection and for science. The slide was ready in a min. fired up my phone cam,…

Fruit fly and me

Finally  I got some slides and a sample that I love so much, the fruit fly. I can almos say we are both looking at each other… and the details in the wing, all the veins and the bristles, this little hairs things, it is amazing. This is Guilherme Barbosa, a scientist in love with life….