Our cat has fleas- Misy parasy ny sakanay.

Geetings from Madagascar! Miarahabana nareo izahay avy ati an’Madigasikara! Our cat had fleas so we gave her a vinegar bath which killed the fleas and left us with some cool specimens to look at.┬áNisy parasy ny sakanay dia napandro azy tamin’y vinagra izahay dia maty ireto parasy ireto ary koa nanome antsika santionany mahafinaritra afaka…