Our cat has fleas- Misy parasy ny sakanay.

Geetings from Madagascar! Miarahabana nareo izahay avy ati an’Madigasikara! Our cat had fleas so we gave her a vinegar bath which killed the fleas and left us with some cool specimens to look at. Nisy parasy ny sakanay dia napandro azy tamin’y vinagra izahay dia maty ireto parasy ireto ary koa nanome antsika santionany mahafinaritra afaka…