கொசுவின் பாகங்கள்

இன்று 100% வாக்கு அளிக்க வேண்டும் என்பதை மக்களுக்கு பிரச்சாரம் எடுத்துச் செல்லப் பட்டது. ஓய்வு நேரத்தில் மடிப்பு நுண்ணோக்கியில் என்னை கடித்த கொசுவின் பாகங்கள் இவை. பார்த்து ரசிக்க கூடியது.

இலையின் பின் உலகம்

இலை துளைகளை பதிவு செய்வதற்காக இலைகளை தேர்வு செய்தபோது தூதுவளை இலையை எடுத்தேன். அதன் பின் பகுதியில் நிறைய நுண் பூச்சிகள் இருப்பது போல தோன்றியது. மேலும்ஒவ்வொரு இலைக்கும் பின்னால் ஒரு நுண் உலகம் இருப்பதை பார்க்க முடிந்தது. அதன் அடிப்படையில் அதன் பகுதியில் இருந்ததை பதிவு செய்தேன். இரண்டு வகையிலான உயிருடன் பூச்சிகளை மடிப்பு நுண்ணோக்கியில் பதிவு செய்ய முடிந்தது. மேலும் சில பூச்சிகளின் சிதைந்த உடல்களை காண முடிந்தது. ஒரு பூச்சியின் இறகள் இருந்தன….

இலை துளைகள்

வெங்காயத் தோலினை stain செய்த அனுபவத்தைக் கொண்டு இலை துளைகளை stain செய்து பதிவு செய்ய முயற்சிக்கலாம் என்று முயற்சி செய்தேன். பள்ளியில் உள்ள ஒரு செடியின் இலைளை எடுத்து அதனை மெதுவாக கிழித்து அதன் தோல் பகுதியை stain செய்தேன்.( வெங்காயத்திற்கு எப்படி செய்தேனோ அது போலவே செய்தேன்.) மிக அற்புதமாக இலை துளைகள் தெரிந்தன. இன்னும் பயிற்சி எடுத்தால் இன்னும் சிறப்பாக செய்ய முடியும். நீங்களும் முயற்சிக்கலாம். வேறு ஏதேனும் வழிமுறைகள் இருந்தால் எங்களுக்கு…

வெங்காய தோல் செல் பல வகை பதிவு

தேர்தல் நேரம் என்பதால் பள்ளியில் நான் மட்டும் தனியாக இருந்தேன். வாசிப்பு சிறிது நேரத்தில் சோர்வை ஏற்படுத்தியது. பள்ளியில் ஒரு வெங்காயம் இருந்தது. அதன் தோல் செல்களை பதிவு செய்யலாம் என்று தோன்றியது. அதற்காகன ஏற்பாட்டில் ஈடுபட்டபோது பல முறை இவற்றை செய்திருக்கிறோம். ஏதேனும் புதிய வழிகளில் செய்து பார்க்கலாம் என்று தோன்றியது. அதன் அடிப்படையில் சில புதிய வழிமுறைகளில் பதிவு செய்தவைதான் இவைகள். அவற்றின் பட்டியல் முதலில் வெங்காயத்தின் காய்ந்த தோல் பகுதியில் வெளிப்படையாக தெரியக்கூடிய…

Sweet corn

சுவீட் கார்ன் ல் இரண்டு பகுதிகளை மடிப்பு நுண்ணோக்கியில் பார்த்தோம். 1 அதன் தோல் பகுதி. 2. அதன் முடி. தோல் பகுதியை பதிவு செய்த போது அதன் இலை துலைகளை பதிவு செய்ய முடிந்தது. அற்புதமான அனுபவம் இது.