ஈடன் சைன்ஸ் கிளப் மதுரை துளிர் அறிவியல் மையத்துடன் இணைந்து 4 மாதத்திற்கான மடிப்பு நுண்ணோக்கி செயல் திட்டத்தை செயல்படுத்துவதற்கான முன்னெடுப்பை எடுத்துள்ளது. இதற்கான வழிகாட்டியாக ஆசிரியர் முத்துக்கிருஷ்ணன், மையத்தின் ஒருங்கிணைப்பாளர் காமேஷ் பொருப்பெடுத்து செயல்பட்டுவருகின்றனர். விளிம்பு நிலையில் உள்ள அரசுப் பள்ளி மாணவர்களை தேர்வு செய்வது என முடிவு செய்து அதில் இரண்டு கிராமத்து மாணவர்களை நாம் தேர்வு செய்துள்ளோம். இதன் நோக்கமாக இரண்டு விஷயங்கள் முன்வைத்து தொடர் நடைவடிக்கையில் ஈடுபடுவது 1. கள ஆய்வுப்பணியாக…

மனித ரத்தம்

தங்கலாச்சேரி கிராமம். மதுரையிலிருந்து சுமார் 50 கிலோமீட்டர் தூரத்தில் உள்ள ஒரு குக்கிராமம். அதில் உள்ள அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு மடிப்பு நுண்ணோக்கிப் பயிற்சி வழங்கப்பட்டது. அவர்களை தொடர்ந்து சந்தித்து அவர்களுக்கு அதில் பெரும் பயிற்சி வழங்கி 3 மாதங்களுக்கு அப்பகுதியில் உள்ள விவசாயிகளுக்கு உதவி செய்யும் வகையில் ஏற்பாடு செய்ய முடிவு செய்யது செயல்பட்டுவருக்கிறோம். அதன் ஒரு பகுதியாக 20ம் தேதி அம்மாணவர்களை சந்தித்து மேல் பயிற்சி வழங்கினோம். அதில் ஒரு மாணவன் தன் கையில்…

முல்லை பூ

எங்க பாப்பா தலையில் முல்லை பூ வைத்திருந்தாள் அதனின் மகரந்தம் பார்த்தோம். மகரந்த தூல்கள் வேவ்வேரு வடிவில் காணப்பட்டது.

உலக எழுத்தறிவு தினத்தில் மடிப்பு நுண் ணோக்கிப் பயிற்சி.

செப்டம்பர் 8 உலக எழுத்தறிவு தினத்தில் மடிப்பு நுண்ணோக்கிப் பயிற்சியை துளிர் அறிவியல் மையத்துடன் இணைந்து சுமார் 30 மாணவர்களுக்கு ஈடன் சைன்ஸ் கிளப் மாணவன் இனியன் பயிற்சி வழங்கினான். பயிற்சியில் பங்கேற்ற மாணவர்கள் முழுக்க விவசாய கூலி வேலை செய்யும் பெற்றோர்களின் குழந்தைகள். இவர்கள் மதுரையிலிருந்து சுமார் 40 கிலோ மீட்டர் தூரத்தில் உள்ள தங்கலாச்சேரி என்ற குக்கிராமத்திலிருந்து டிராக்டரில் வந்திருந்திருந்தனர். இதற்கான ஏற்பாட்டை முத்துக்கிருஷ்ணன் ஆசிரியர் செய்திருந்தார். இவர்கள் தங்களது பகுதியில் தொடங்கப் பட்டுள்ள…