ஊரடங்கு காலத்தில் நுண் உலகின் அழகு

கொரான வைரஸ் உலகையே முடக்கிவிட்டது. இந்தியாவையும் அவை விட்டுவைக்கவில்லை. ஊரடங்கில் முதல் வாரம் வீடு மற்றும் பள்ளியில் இருந்த சின்னச் சின்ன தேக்கமடைந்த வேலைகளை செய்து முடித்தோம். தொடர்ந்து கிடைத்த நேரத்தை மடிப்பு நுண்ணோக்கியை பயன்படுத்தினோம். இது நேரத்தை அறிவியல்பூர்வமாகவும், பயனுள்ளதாகவும் செலவு செய்ய பெரிதும் உதவியது என்றால் அது மிகையில்லை. என்னை மட்டுமல்ல குடும்பதில் உள்ள அனைவருக்கும் பயன்பட்டது. மடிப்பு நுண்ணோக்கியில் வைத்துப் பார்ப்பதற்கான மாதிரிகளை எவ்வாறு சேகரிப்பது? வீட்டை விட்டு வெளியே செல்லாமல் செய்யக்…

இலை துளைகள்

லாக் டவுன் காலமான இக்காலத்தில் இலைகளின் பல்வேறு பகுதிகளை பதிவு செய்தோம். அப்படி பல இலைகளின் ஸ்டு மேட்டாவை பதிவு செய்த போது ஒவ்வொன்றும் வெவ்வேறு வடிவில் இருந்ததை பார்க்க முடிந்தது.

வெள்ளை சிலந்தியின் குஞ்சு.

இலைகளை நாங்கள் பதிவு செய்து கொண்டிருந்த போது ஒரு கொய்யா இலையின் கீழ் வெள்ளை நிற சிலந்தி இருந்ததை பார்க்க முடிந்தது. அதனை தொடர்ந்து கண்ணுக்குத் தெரியாத சில சிலந்தி குஞ்சுகள் கடுக்குக் கும் கீழான அளவில் ஒடிக்கொண்டிருந்தன. அதில் சிலவற்றை பிடித்து மடிப்பு நுண்ணோக்கியின் கீழ் வைத்துப் பதிவு செய்தேன்.

எறும்பின் முட்டை .

வீட்டு வாசலை ஒட்டிய பகுதியில் ஒரு குளியிடுவது எறும்புகள் வரிசையாக போவதை பார்க்க முடிந்தது. மேலும் அந்த சிறிய எறும்புகள் தன்வயில் ஏதோ ஒன்றை வெள்ளையாக எடுத்துக் கொண்டு வேக வேகமாக ஓடியது. அவற்றின் வாயில் இருப்பது என்ன என்பதை பார்பதற்கு சில எறும்புகள் எடுத்துச் சென் வெள்ளப் பகுதியை எடுத்து மடிப்பு நுண்ணோக்கியின் கீழ் வைத்துப் பார்த்த போது அது எறும்பின் முட்டைகளும், வளர்ச்சி அடையாத எறும்பு களாகவும் இருந்ததை பார்க்க முடிந்தது.

இலைகளின் உள் வடிவங்கள்.

லாக் டவுன் காலத்தில் மடிப்பு நுண்ணோக்கி பெரிதும் உதவுகிறது. இக்காலத்தில் வீட்டைச் சுற்றி இருந்த இலைகளின் உள் வடிவங்களை காண முயற்சித்தோம். அதில் புதிய விஷயங்களை அறிந்து கொள்ள முடிந்தது. இலைகள் ஒவ்வொன்றும் வெவ்வேறான உள்கட்டமைப்புகளை கொண்டு உள்ளது. சிலவற்றில் அவற்றின் உள் இருந்த சுனைகளை காண முடிந்தது. அப்படியே இலைகளை வைத்து பார்த்தால் எதிலும் ஸ்டொமெட்டை வை பார்க்க முடியவில்லை. ஆனல் இலைகள் பல வகையில் பிரித்து பிரித்து இருப்பதை பால்க்ம்.