எறும்பின் கால் பகுதி

எறும்பின் பல்வேறு பாகங்களை நாங்கள் இதற்கு முன் பார்த்துள்ளோம். டாக்டர் சாம் அவர்கள் நாங்கள் பயிற்சி எடுத்துக் கொண்ட போது சில பொருட்களை கொடுத்துவிட்டுச் சென்றார். அதில் ஒன்று 100 சதம் கொண்ட கிலிசரின். அதனை எப்படி பயன்படுத்தவது என்று எங்களுக்கு தெரியவில்லை. அதனை எங்கள் யோசனையில் பயன்படுத்தலாம் என்று யோசித்து எறும்பினை சிலேடில் வைத்து அதன் மீது ஒரு சொட்டு கிலிசரினை விட்டோம். அதன் மீது செலோ டேப் போட்டு அதனை மடிப்பு நுண்ணோக்கிக்குள் வைத்து…

குஜராத் வழி படிக்கும் ஆர்பிட் பள்ளி மாணவர்கள் ராஜ்காட்

12,13 ஆகிய தேதிகளில் ஆர்பிட் கல்லூரி ராஜ்காட்ல் தங்கியிருந்தோம். அதே வளாகத்தில் குஜராத் வழி மாணவர்களுக்கான பள்ளி நடைபெற்றுக்கொண்டிருக்கிறது. அப்பள்ளி மாணவர்களுக்கு நாங்கள் மடிப்பு நுண்ணோக்கியை அறிமுகப்படுத்திடலாம் என்று கேட்டோம். ஆசிரியர்கள் அதற்கு அனுமதித்தனர். நாங்கள் அவர்களுக்கு மடிப்பு நுண்ணோக்கியின் செயல்பாடுகள் குறித்து விளக்கினோம். என்னுடன் பாண்டிச் சேரியை சேர்ந்த ராஜ்குமார் மற்றும் அருண் ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர். மாணவர்கள் உற்சாகமாக பங்கேற்றனர். மொழி ஒரு தடையாக இல்லை என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள முடியும்.

Honey bee Pollen brush through Foldscope

A honey bee (also spelled honeybee) is a eusocial flying insect within the genus Apis of the bee clade. They are known for construction of perennial, colonial nests from wax, for the large size of their colonies, and for their surplus production and storage of honey, The hairs cover the insect’s eyes and entire body…

Housefly head parts morphology through Foldscope

The house fly, Musca domestica Linnaeus, is a well-known cosmopolitan pest of both farm and home. This species is always found in association with humans or the activities of humans. Most flies have three ocelli arranged at the vertices of a triangle, with a median ocellus and two posterior and lateral. The ocelli are arranged…

Housefly rostrum through Foldscope

The house fly, Musca domestica Linnaeus, is a well-known cosmopolitan pest of both farm and home. This species is always found in association with humans or the activities of humans. The proboscis is divided into terminal disc-like label/urn a middle hausteilum and a basal rostrum. The rostrum is connected to head and hausteilum is the…

Housefly labellum through Foldscope

The house fly, Musca domestica Linnaeus, is a well-known cosmopolitan pest of both farm and home. This species is always found in association with humans or the activities of humans. The labella are two separate organs, attached to the proboscis only at their bases, but in the flies with short antennae, such as the house…

ராஜ்காட்டில் உள்ள நாராயண கோவில்

ராஜ்காட்ல் உள்ள நாராயண கோவில் மிகவும் பிரதிஸ்டம் பெற்ற இடம். 13ம் தேதி மாலை அங்கே எங்களுக்கு உணவு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது. அதே சமயத்தில் கோவிலை பார்ப்பதற்கு இரண்டு மணி நேரம் ஒதுக்கப்பட்டது. நாங்கள் கோவிலை சுற்றிப்பார்த்தோம். பார்த்து முடித்து அங்கே ஓய்வாக இஅமர்ந்தோம். அப்போ அங்கே எங்களோடு வந்திருந்த ஒருவர் நிகழ்ச்சியின் போது மடிப்பு நுண்ணோக்கியை பார்க்க வில்லை தனக்கு காட்டும் படி கேட்டுக்கொண்டார். நான்அவருக்கு காட்டுவதற்கு எடுத்து காட்டினேன். கோவிலுக்கு வந்த பக்தர்களும் அவரோடு…

ரயில் பயணத்தில்

கடந்த 12,13 ஆகிய தேதிகளில் களப்பணியில் சிறந்த விப்நெட் கிளப்க்கு சான்றிதழ் மற்றும் பயிற்சிக்கான நிகழ்ச்சியை மத்திய அரசின் விஞ்ஞான் பிரசார் குஜராத்தில் உள்ள ராஜ்காட் மாவட்டத்தில் ஆர்பிட் கல்லூரியில் ஏற்பாடு செய்திருந்தது. அலகாபாத்திலிருந்து ராஜ்காட்டுக்கு 5 மணிநேரம் ரயில் பயணம். என்னுடைய சீட்டுக்கு எதிரே ஒரு தம்பதியினர் தன்னுடைய குழந்தையோடு பயணம் செய்தனர். அந்த குழந்தை கையில் ஒரு மொபைல் வைத்திருந்தது. அதை பார்த்துக்கொண்டே வந்தது. அக்குழந்தைக்கு 4 அல்லது 5 வயது இருக்கும். இப்போதே…

Antlion body surface through Foldscope

Scientific name: Myrmeleon sp. (Neuroptera: Myrmeleonidae)  Antlions have long clear wings with many veins and long delicate bodies. Some of them have dark markings or spots of color in the wings. Plumose hairs are scattered on the dorsal and ventral part of the body. Short, club-shaped bristles with a cut off tip, named dolichasters are…

Antlion mouthparts through Foldscope

Scientific name: Myrmeleon sp.(Neuroptera: Myrmeleonidae) Antlions have long clear wings with many veins and long delicate bodies. Some of them have dark markings or spots of color in the wings. Antlions have short but conspicuous antennae that are enlarged at the end. Antlions are likely to be found at lights at night but can be…

Exploring foldscope for the school teacher

Testis

The testis is suspended in the scrotum by the spermatic cord. Each testis is attached to an epididymis, which connects rete testis to vas deferens. The testis is composed of convoluted seminiferous tubules in the stroma with Leydig cells. Three layers: outer with mesothelial cells; tunica, inner tunica vasculosa. Seminiferous tubules converge into rete testis…

Kidney

There is an irregularly thick connective tissue (fibrous sac) in the kidneys that protects them. Otherwise, the connective tissue of the nephrons is very little. A granular cortex (external area) has been found in the kidney. It looks like this because it is complete with ovoid filter units.

Liver

The liver comprises of the following significant histological parts: hepatocyte parenchyma. Stroma, a follow-up to the Glisson capsule surrounding. The binding tissue comprises of the vessels.

Pancreas

The pancreatic septae are split into lobules. Lobules are mainly comprised of grape-like cell clusters called acini that are used to separate digestive enzymes. Exocrine secretions from acini flow successively through intercalated ducts, intralobular ducts, interlobular ducts and finally into the duodenum through the main pancreatic duct.

Thyroid gland

The thyroid is a butterfly-shaped glands on the front of throat. Thyroxine hormones are secreted from the thyroid, also referred to as T4. Thyroid hormones affect metabolism, growth and development, and body temperature throughout the body.

Ovary

Ovaries are tiny structures in the shape of almonds coated with a dense connective tissue -the albuginea tunic. The so-called germ epithelium is covered by a single spongy mesothelium. The ovary contains many primordial follicles, which are mostly found around the edges of the cortex.

Adrenal gland

The suprarenal gland (Adrenal gland) is an endocrine that produces a range of hormones, including adrenaline and aldosterone and cortisol steroids. It is above the kidneys. Each gland has an external cortex that generates steroid hormones

Chlamydomonas Palmella

Colonial aggregates of nonflagellated individuals occurring periodically in the life cycle of flagellated green algae or plant-like flagellates (such as Euglena and Chlamydomonas members)

Department of Pediatrics RD Gardi Medical College, Ujjain

section from excised growth over nasal septum shows foci of stroma with showing small proliferating irregular shaped blood vessels admest dense inflammatory infiltrate and fibrosis,base of lesion shows a branching vessel feature suggestive of capillary hamengioma right nasal septum.