கொத்தமல்லி தளை

அம்மா ரசம் வைத்துக்கொண்டிருக்கும் போது தோன்றியது. ஒரு சிறு கொத்தமல்லி தளையை வைத்து பார்க்கலாம் என்று. உடனே என்னுடைய FoldScopeஐ எடுத்து கண்ணாடி சிலேடில் வைத்துப் பார்த்தேன். ஆகா தடித்த தண்டு பகுதி மட்டும் வெள்ளையாக தெரிந்தது. ஒரு வேளை அதன் வழிதான் தண்ணீர் போயிருக்குமோ. புள்ளில் கூட இது போன்ற நேர் வெள்ளை கோடுகள் தெரிந்தன. பார்ப்பதற்கு ரொம்பவும அழகாக இருந்தது.

P. Muthins 7th Std

IMG_20160202_175833 IMG_20160202_175840 IMG_20160202_180054

 

 

4 Comments Add yours

 1. laksiyer says:

  Compare the coriander leaf with another leaf like jasmine (malli). Can we find out under the microscope how the corander leaf gets it flavor?

 2. laksiyer says:

  Also look at both the upper and lower leaf surface.

 3. Manu Prakash says:

  Great work Mutihins. I wonder if the top and bottom surfaces are actually different. Also; if you try peeling layers out of the leaf; could you make thinner slices.

  I have also read that if you out some nail polish on the surface of the leaf; and let it dry. Once you peel it off – you can make a cast out of it and image the same. I wonder what it would look like.

  Cheers
  Manu

 4. மொ. பாண்டியராஜன் says:

  thanks Manu and Laksiyer
  by
  muthins

Leave a Reply