மாநகராட்சி பள்ளி மாணவர்களுக்கு மடிப்பு நுண்ணோக்கிப் பயிற்சி

சென்னையில் உள்ள சுவாமிநாதன் பவுண்டேசன் ஏற்பாடு செய்திருந்த மடிப்பு நுண்ணோக்கிப் பயிற்சியில் 60 சென்னை மாநகராட்சி பள்ளி மாணவ மாணவிகள் கலந்து கொண்டு பயிற்சி பெற்றனர். பயிற்சியில் மாணவர்களும் ஆசிரியர்களும் உற்சாகமாக பங்கேற்றனர்.

Leave a Reply