மாணவர்களின் பதிவுகள் 24/11/2016

24-11-2016 அன்று மடிப்பு நுண்ணோக்கியின் உதவியால் பதிவு செய்யப்பட்டவை. குழந்தைகளை நுண்வெளிக்கு அழைத்துச்  சென்று திரும்பியதில் எல்லையற்ற மகிழ்ச்சி!

 

ரோஜா இலை
ரோஜா இலை
கொசு
கொசு
கொசு
கொசு
சோளம் இலை
சோளம் இலை
பிச்சி பூ மகரந்த தூள்
பிச்சி பூ மகரந்த தூள்
செவ்வந்தி மகரந்த தூள்
செவ்வந்தி மகரந்த தூள்
ரோஜா இலை
ரோஜா இலை
ரோஜா இதழ்
ரோஜா இதழ்
எரும்பின் தலை
எரும்பின் தலை
எரும்பின் கால்கள்
எரும்பின் கால்கள்
சீரக இலை
சீரக இலை

2 Comments Add yours

 1. Eden Educational Resource Centre says:

  அற்புதமான பதிவு. குழந்தைகளுக்கு எழும் கேள்விகளும் பதிவேற்றம் செய்யலாம்.
  அன்புடன்
  மொ. பாண்டியராஜன்

 2. laksiyer says:

  Really great pictures. Here is what you can do to make your pictures zoomable.
  Re-edit your post. Click on one of your pictures, a menu pops up and click on the pencil icon (Edit), In Display Setting of the new menu that pops up, on “Link to” choose “Media file”. That will make your pictures clickable and zoomable. Once you do this for pictures of a post, I think it remains so for all pictures. Keep exploring.

Leave a Reply