நெருஞ்சி பூவின் மகரந்தம்

நெருஞ்சிப் பூவின் மகரந்தம். இன்று திருமங்கலம் ஆண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளியில் கோடை விடுமுறையில் விளையாடிக்கொண்டிருந்த மாணவர்களுக்கு மடிப்பு நுண்ணோக்கியை அறிமுகம் செய்து அவர்களிடையே அங்கேயே கிடைத்த நெருங்சிப்பூவின் மகரந்தத்தை பதிவு செய்தோம். அற்புதமான அனுபவம்.

3 Comments Add yours

 1. Manu Prakash says:

  Dear @Mo,
  This is one of the most beautiful pollen image I have seen under a foldscope. Incredible work – please add this to the pollen atabase maintained by Laks.

  I love following your community pictures in Facebook. Since you maintain a record of kids you interact with and train; can you make a post sometime in the future listing the number of workshops you have run over the last couple of years, total number of (estimated) kids, teachers, adults you might have trained on Foldscope. I want to use these numbers as a way to highlight the power of building a community from the grounds up.

  Keep going; got work is absolutely incredible and inspires all of us.

  Cheers
  Manu

 2. karthi1 says:

  Arumayana pathivu. Pollen Grains under foldscope seems like gold coin. Simply amazing sir.

  1. Eden Educational Resource Centre says:

   sure.
   Mopa

Leave a Reply