காட்டு பசலியின் மகரந்தம்.

பொதுவாக வயல்களில் காணப்படும் செடி இது. மிக மென்மையானது. இதன் பூ வெள்ளை நிறத்தில் இருக்கும். கண்ணுக்கு அவ்வளவாக தெரியாது. இதையும் எங்கள் குழு பதிவு செய்தது.

2 Comments Add yours

 1. laksiyer says:

  Nice. Could I add this to our pollen database?

  Here is a small suggestion. Re-edit your post. Click on one of your pictures, a menu pops up and click on the pencil icon (Edit), In Display Setting of the new menu that pops up, on “Link to” choose “Media file”. That will make your pictures clickable and zoomable. Once you do this for all pictures of a post, I think it remains so for all future posts.

 2. Eden Educational Resource Centre says:

  Yes. Please add your pollen database.
  Thank you
  By
  Mo.Pandiarajan

Leave a Reply