இரவு உணவு நேரத்தில்

தன்னைக் கடித்த கொசுவை சிறைப்பிடித்து அதன் ரீங்காரத்தை பதிவு செய்யும் நுணுக்கங்களை எங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்தார் மனுபிரகாஷ் அவர்கள்.

Leave a Reply