அரிசிக்குள் இருந்த வண்டு

இந்திரா சமைக்க அரிசி எடுக்கும் போது அதற்குள்ளிருந்து ஒரு வண்டு வெளியே வந்தது. அதனை எடுத்து மடிப்பு நுண்ணோக்கியின் கீழ் வைத்துப் பார்த்து அதனை பதிவு செய்தேன். அற்புதமாக இருந்தது.

அரிசிக்குள் வளர்ந்த புழு

இந்திரா சமைப்பதற்காக அரிசியை எடுத்தாள். அதற்குள் சில அரிசிகள் இணைந்து இருந்தன. அதனை தனியே எடுத்து வைத்தாள். நான் அதனை எடுத்து உற்று பார்த்த போது அதற்குள் ஒரு புழு இருந்தது. அதனை மடிப்பு நுண்ணோக்கியின் கீழ் வைத்து பதிவு செய்தவைதான் இவைகள்.

எறும்பின் பாகங்கள்

காலையில் எழுந்த போது என் வேஷ்டியில் எறும்பு ஒன்று இறந்த நிலையில் ஒட்டியிருந்தது. அதன் தலையை தேடினேன் தெரியவில்லை. இருந்த பகுதியை மடிப்பு நுண்ணோக்கியில் வைத்து பதிவு செய்தேன். அது உங்கள் கவனத்திற்கு

இனிபில் பூத்த பூஞ்சை

01.12.2019 ஞாயிறு மதுரையில் கடுமையான மழை. நான் பெரியகுளம் போக வேண்டிய நிகழ்ச்சியை ரத்து செய்து விட்டு வீட்டில் இருந்தேன். அடுப்படி ஒரு மிகப் பெரிய பரிசோதனை கூடம். நான் அதற்குள் தேடிய போது சாப்பிடாமல் வைத்திருந்த இனிப்பின் மீது பூஞ்சை வளர்ந்திருந்ததை பார்க்க முடிந்தது. அதனை பரிசோதனைக்கு உட்படுத்தலாம் என்று எடுத்துக் கொண்டேன். மடிப்பு நுண்ணோக்கியின் கீழ் வைத்து பார்த்த போது அற்புதமாக இருந்தது. முத்துக்களை சரம் போல் கோர்த்து வைத்தார் போல் தெரிந்தது. வண்ணமாக…

Workshop on Foldscope

On September 1, 2019, Unique Camp walked into the science and technology museum of Inner Mongolia with Foldscope.